Fönster som modem?

Forskare i Saudiarabien har utvecklat en teknik som kan skicka en trådlös internetanslutning som drivs av solen genom specialiserat glas. Ledande forskare på projektet, Professor Osama Amin vid King Abdullah University of Science and Technology, hoppas att smarta moderna kontorsbyggnader med gigantiska glasfönster i framtiden ska kunna använda sig av tekniken. Deras teknik för dataöverföring genom fönster är fortfarande i sin linda, med en bredbandshastighet på cirka 15-16 Kbps kan det idag bara användas för IoT-applikationer.

Så hur fungerar det?
Amin jämför det med att tänka på glasfönster som en modem. Innovationen använder polarisationen av solljuset för att överföra data genom dubbelcellsflytande kristaller (DLS) . Elektromagnetisk polarisation är en av egenskaperna hos elektromagnetiska vågor, såsom ljus. Polariserade solglasögon använder exempelvis elektromagnetisk polarisation för att filtrera ljus.

Att kunna använda solljus för datatransmission som ett grönt alternativ för trådlösa kommunikationer är målet, säger Osama Amin.

  • Teknik