Europol måste radera viss persondata

EU-domstol byggnad med EU flagga
Bild: Christian Lue / Unsplash

Den europeiska polisorganisationen Europol har inte följt EU-myndigheten European Data Protection Supervisors (EDPS) och lagrat personlig data under en längre period än vad som är nödvändigt och därmed inte tillåtet. Enligt EDPS strider Europol mot de principer som finns för dataminimering och lagringsbegränsning.

EDPS har nu begärt att Europol raderar persondata de har samlat som inte går att kopplas till personer som misstänks för brott. Hädanefter måste data om personer som samlas in men inte kan kopplas till brott raderas senast sex månader efter utredningen är klar. Europol har hittills sparat på all data tillsvidare, något som kritiserats av integritetsexperter.

Via Feber