EU-kommissionen gör sin mjukvara till öppen källkod

EU-kommissionens byggnad i Bryssel
Bild: Christian Lue - Unsplash

För några dagar sedan gick EU-kommissionen ut med ett pressmeddelande där man berättade att källkod som tas fram av organisationen ska bli fritt tillgänglig för företag, organisationer och allmänheten. Även om det redan till viss del sker idag så kommer det i fortsättningen kunna ske mycket snabbare och med mindre pappersarbete.

Beslutet kommer efter en studie från kommissionen som pekar på de positiva effekterna med öppen källkod. Nyttan omfattar bl.a teknologiskt oberoende, konkurrenskraft, säkerhet och innovation inom EU. I studien nämns att investeringar inom öppen källkod och teknik resulterar i fyra gånger högre resultat än då man använder sluten källkod.

Ett exempel där man kan dra nytta av öppen källkod är e-signaturer. En gratis uppsättning standarder, verktyg och tjänster kan underlätta både vid offentlig administration och inom företagsvärlden och driva på utvecklingen med säkra signaturer i fler EU-länder.

All mjukvara från EU-kommisionen kommer granskas innan publicering och sedan samlas i ett repository.