EU föreslår omfattande ny antitrustlagstiftning

EU-flaggor
Bild: Guillaume Périgois / Unsplash

Europaparlamentet och Europarådet har kommit överens om nya EU lagar för att begränsa marknadsmakten hos de största onlineplattformarna. Lagarna går under namnet “The Digital Markets Act” (DMA). Lagstiftningen har dock inte antagits ännu, den måste kontrolleras och sen godkännas av parlamentet och rådet.

Hittills har EU hanterat olika antitrustfrågor från fall till fall. Den nya lagstiftningen skulle innebära genomgripande reformer som kan ta itu med problem på hela marknaden i ett svep.

Lagarna syftar till att hantera de som kategoriseras som “Gatekeepers” i lagstiftningen. “Gatekeepers” definieras som företag med en plattform (t.ex. en app eller ett socialt nätverk) som har ett börsvärde på minst 75 miljarder euro och minst 45 miljoner användare per månad.

Om dessa “Gatekeepers” inte följer reglerna kan det innebära omfattande ekonomiska påföljder. EU komissionen ska kunna ålägga böter på upp till 10 procent av företagets totala globala omsättning under det föregående året och 20 procent vid upprepade överträdelser.

Via The Verge

  • Integritet
  • Sociala medier