Design

En genomtänkt och bearbetad design är idag ett krav för att en produkt ska bli omtyckt av sina användare, för att ett budskap ska nå fram till målgruppen och för att ett varumärke ska ge rätt associationer.

Med en kombination av erfaren fingertoppskänsla och ett strukturerat kunskapsarbete säkerställer vi att designen lever upp till förväntningarna. Våra designers jobbar strategiskt och plattformsoberoende genom projektet och ser till att designen är konsekvent genom hela användarupplevelsen.

Användarcentrerad design är vårt främsta fokus – från koncept till färdig produkt eller tjänst. Vi arbetar med tillgänglighet för att ge en kvalitativ upplevelse för alla användare, samt ser till att våra projekt är optimerade och förankrade i tekniken.

Bazooka har ett erfaret designteam som är experter på att stärka och förvalta varumärken. Vi tar fram kreativa och effektiva lösningar som blir interaktiva och lustfyllda att använda.

❤ från kund

”Bazookas identitet för Accelerator var avgörande för hur väl vi lyckades med lanseringen av den nya konsthallen. Identiteten uttrycker en stark personlighet och samtidsnärvaro, och utgör därmed en nyckelkomponent i genomförandet av Accelerators kommunikationsstrategi och fortsatta etablering.”

Tove Nilson, Head of Communications and Development på Accelerator

Utvalda projekt