Digitalt partnerskap

Bazooka fungerar som bäst när vi kan vara en digital partner för kunder och tillsammans arbeta för att uppnå kundens affärsmål.

Vårt drömscenario är att få ha långsiktiga samarbeten, där vi får lära känna varandra och kundens marknad och bli en del av den dagliga verksamheten och det interna teamet.

Vårt erbjudande består av huvudsakligen av 3 ben som utgör vår kärnverksamhet. När en kund ingått ett digitalt partnerskap med oss kan vi ta ett helt annat helhetsansvar för alla delar av processen och jobba för att öka kundens affär. Vi kan självklart leverera på ett utav benen, men i de uppdrag vi får vara involverade i alla tre områdena kan vi verka med vår fulla potential. Vi har sett att de samarbeten vi haft full insyn och fått vara delaktiga i beslut som rör de digitala delarna av verksamheten har varit våra mest framgångsrika.

about-bazooka-image

Kolla in oss på Instagram och Facebook för att få en ännu bättre bild av vilka vi är...

KONTAKTA VÅR VD PETRA

petra@bazooka.se | +46 073-682 16 86

MER OM BAZOOKA