Digital analys

En grund till effektiva strategier och mätbara resultat

Mät, analysera beteendemönster och få insikter om användarna  – ett datadrivet arbete är grunden för effektiv optimering.

Kvinna sitter framför sin dator och arbetar

I en värld där digital närvaro är avgörande, vet vi på Bazooka hur viktigt det är att vara datadriven. Digital analys, en grundkomponent i webbanalys, är en del av allt vi gör och alla steg vi tar. Genom att djupdyka i data från er webbplats och andra datakällor får vi underlag till att fatta välgrundade, datadrivna beslut. Dessa beslut kommer leda till en förbättrad användarupplevelse, en förstärkt närvaro på internet och i slutändan en ökad affärsnytta.

Det är alltså inte bara en fråga om att samla in data, utan också om att förstå, analysera och använda denna data för att optimera alla aspekter av din digitala närvaro. Från grundlig webbanalys till detaljerad beteendeanalys ger vi er de insikter ni behöver för att växa.

Varför digital analys?

Bazookas digitala analytiker jobbar på ett kundnära och lyhört sätt för att identifiera och möta behov, önskemål och uppsatta KPI:er. Våra strategier för dataanalys bygger på noggranna behovsanalyser, målformuleringar och implementerade mätplaner.

Att arbeta datadrivet innebär att beslut, strategier och handlingar grundas på analys och insikter från data. Det gör det lättare att fatta rätt beslut även om magkänslan ibland säger något annat. Genom att dra nytta av de insikter vi fått från en dataanalys kan vi ha stenkoll på var vi behöver sätta in optimeringsinsatser för att uppnå den effekt vi är ute efter. Det kan till exempel handla om att justera innehåll, ändra på sidstruktur eller design för att förbättra  användarupplevelsen och öka konverteringar.

Digital analys är värdefull

 • Datadrivna beslut & strategier
 • Förbättrad kundupplevelse
 • Identifiera beteendemönster
 • Optimera mot uppsatta KPIer
 • Effektivt resursutnyttjande för önskad effekt
 • Ökade konkurrensfördelar
 • Nöjdare användare och ökad ROI

Marknadsledande analysvertyg

Vi använder välbeprövade och marknadsledande analysverktyg såsom Google Analytics, Google Tag Manager, Google Looker Studio, Google Search Console, Clarity, Hotjar, Matomo, Matomo Tag Manager och Piwik Pro. 

Digital analys med Bazooka

Vår process är flexibel och kan anpassas efter uppdragets omfattning och behov, från det initiala strategiska arbetet till detaljerad analys, implementering, och kontinuerlig optimering av era digitala initiativ.

Förutom trafikanalys av webbplatser erbjuder vårt team allt ifrån rådgivning och implementation av mätpunkter och formulering av KPIer, till analys av detaljerade heatmaps (värmekartor) och sessionsspårning. Ju mer vi känner till om kundens planer, mål och strategier desto mer heltäckande mätplaner kan vi formulera som passar just er verksamhet och webbplats. 

Vi kan hjälpa er med allt från den initiala strategiska utformningen till detaljerad analys, implementering och kontinuerlig optimering av era digitala satsningar.

✦ Mätbara mål

För att säkerställa att varje optimeringsinsats ger värde, börjar vi med att fastställa mätbara mål som stödjer både era affärsmål och användarbehov. Detta innefattar att definiera KPI:er som ger oss en tydlig riktning för våra analyser.

✦ Samla in data 

Med hjälp av olika analysverktyg samlar vi in data från relevanta källor för att få en bild av webbtrafik och  användarbeteende. Vid lanseringar av ny funktionalitet eller optimeringar vill vi samla in data under en period för att sedan kunna följa upp vilken effekt de har gett.

✦ Analys och insikter 

Vi analyserar insamlad data för att upptäcka trender, mönster och insikter med hjälp av både kvantitativ och kvalitativ data. På så vis kan vi bekräfta analyser av den kvantitativa datan med exempelvis heatmaps och sessionsinspelningar. Den kvantitativa datan kan även bekräfta hypoteser och insikter som framkommit ur kvalitativa undersökningar, såsom djupintervjuer eller användartester. Med digital analys kan vi förstå hur er webbplats presterar och identifiera områden för förbättring. 

Hur vi jobbar?

Vår process är flexibel och kan anpassas efter uppdragets omfattning och behov, från det initiala strategiska arbetet till detaljerad analys, implementering, och kontinuerlig optimering av era digitala initiativ.

✦ Behovskartläggning

För att få en grundläggande insyn över verksamheters behov, önskemål, KPI:er och affärsmål börjar vi med en behovskartläggning med målet att få en samsyn över vilka mätpunkter och KPI:er vi ska lägga upp och jobba mot under projektets gång. 

Behovskartläggningen ger kundens nyckelpersoner en möjlighet att tillsammans teamet från Bazooka definiera projektets syfte, målgrupper, användarbehov och kartlägga viktiga mål. Arbetet genomförs bäst om alla relevanta kompetenser bidrar med sina perspektiv och erfarenheter. 

✦ Nollmätning för fastställning av baslinje 

Nollmätning inom digital analys är en initial datainsamling som används för att fastställa en baslinje eller utgångspunkt innan några förändringar eller åtgärder genomförs. Syftet med en nollmätning är att kunna mäta och jämföra effekterna av dessa förändringar över tid på en objektiv och kvantifierbar grund. Detta gör det möjligt för organisationer att utvärdera effektiviteten av sina digitala strategier, kampanjer eller förbättrade användarupplevelser. 

För att genomföra en nollmätning effektivt bör relevanta nyckeltal (KPI:er) identifieras som speglar de områden som ska mätas. Tillgång till rätt verktyg för datainsamling (som Google Analytics eller andra plattformar för webbanalys) måste säkerställas för att kunna samla in data under en fastställd tidsperiod och skapa en pålitlig referenspunkt. Denna process möjliggör spårning av realistiska mål, löpande uppföljning och justeringar av strategier baserat på konkreta data.

✦ Skapande av en detaljerad mätplan 

En noggrant utarbetad mätplan ligger till grund för vår analys. Planen inkluderar detaljer om vilka data som ska samlas in, hur de ska analyseras, och hur insikterna ska användas för att uppnå era affärsmål.

✦ Användaranalys

Genom att utföra en detaljerad analys av användarbeteendet kan vi leverera djupgående insikter om hur besökare interagerar med er webbplats. Detta kan bland annat inkludera analys av antal användare, sessioner, sessionstid och engagemangsgrad.

✦ Regelbunden rapportering och analys 

Vi tror på transparent och kontinuerlig kommunikation. Regelbundna rapporter och analyser säkerställer att ni alltid är uppdaterade med de senaste insikterna och prestanda från era digitala tillgångar.

✦ Visuella dashboards

Visuella dashboards erbjuder en snabb och översiktlig bild av den data som spåras, vilket underlättar beslutsfattande genom att presentera komplex information på ett lättförståeligt sätt. 

Anpassade rapporter och interaktivitet möjliggör skräddarsydd analys och djupare insikter, medan realtidsuppdateringar ger underlag för snabbare åtgärder. Visuella dashboards är effektiva verktyg för att hantera och utnyttja data för att optimera flöden och öka konverteringar.

Bild på en dator på en bardisk

Varför välja oss?

Bazooka är mer än bara en vanlig digital byrå, vi vill vara din verksamhets strategiska partner. Med över 25 års erfarenhet av digitala projekt erbjuder vi expertis som inte bara stöttar er vision utan också säkerställer att era digitala satsningar leder till konkreta resultat. 

Analytikerna hos oss har erfarenhet av att jobba med olika typer av verksamheter och samarbetspartners, allt från nischade företag till större välkända stiftelser, e-handlare och stora myndigheter. Till följd av detta har vi fått en bred kunskap om att jobba med mätningar och analys från mer konkreta ROI och köpmål till mer innehållstunga och webbsidor på uppdrag från regeringen. 

Vårt erbjudande omfattar allt från datainsamling och rapportering till användarundersökningar och insiktsdriven optimering. Dessutom kan vi erbjuda kompletterande och viktiga tjänster som bland annat sökmotoroptimering, UX-design och digital strategi. Här finns överblick över alla våra tjänster.  

Vill du veta mer om hur vi med digital analys kan förvandla din verksamhet? Hör av dig så snackar vi!

  Kontakta oss!

  Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt!


  Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy