ChatGPT skakar om på Google

DALL-E and Google

På Google har man kallat in hjälp från grundarna Larry Page och Sergey Brin för att ta itu med den numera pågående AI-striden. Det är chatboten ChatGPT som har lyckats skaka om Google och fått grundarna (som lämnade företaget för tre år sedan) att återuppta sina roller i fler än 20 AI-projekt.

Förra månaden höll Page och Brin flera möten med företagets ledning. Ämnet för mötet var en ny chattbot, en smart AI-produkt som såg ut som om den kunde vara den första betydande hotet mot Googles 149 miljarder dollar stora sökverksamhet på decennier. Page och Brin, som inte har spenderat mycket tid på Google sedan de lämnade sina roller på företaget 2019, granskade Googles AI-produktstrategi. De ska enligt uppgifter ha kommit med idéer för att lägga till fler chattbotfunktioner i Googles sökmotor.

Att Googles tidigare grundare nu åter bjuds in i värmen kan ses som ett tecken på den stress som Google känner inför hotet från AI. och specifikt chattboten, ChatGPT. Boten, som släpptes av det lilla San Francisco-företaget OpenAI för två månader sedan, överraskar sina användare genom att enkelt förklara komplexa begrepp och generera idéer från grunden. Att den även erbjuder ett nytt sätt att söka efter information på internet, kan vara det som är mest oroande för Google.

Via The NY times och översatt av ChatGPT.

  • AI
  • Teknik