Mina rättigheter

Lekfull upplysning för framtidens medborgare – mina rättigheter gör Barnkonventionen levande

Kund – Barnombudsmannen
 • Digital plattform
 • Visuell identitet
2018

Priser & Utmärkelser

 • trekanter
  Svenska designpriset – Nominerad i kategori Information digital

Mina Rättigheter är en webbplats som riktar sig till barn och pedagoger med syfte att lära barn och unga om deras rättigheter utifrån Barnkonventionen. Det är ett initiativ av Barnombudsmannen som lanserades under hösten 2018.

Mina Rättigheter har fått en egen visuell identitet där fokus ligger på att ge besökaren en positiv känsla – att det ska vara kul att lära sig om sina rättigheter, även om det handlar om allvarliga saker. Identiteten är lekfullt knasig med starka färger och sticker ut från myndighetens övriga kommunikation. Till den grafiska profilen har vi också tagit fram ett illustrations-manér med figurer, symboler och mönster som har applicerats i projektets olika delar samt ett rörligt manér med filmmallar för produktion av film till sociala medier.
– Den största designutmaningen i arbetet med Mina Rättigheter var den breda målgruppen och att sätta en form som talar till barn i alla åldrar berättar art direktorn Emilie Mottet, som arbetat med projektet sedan starten 2016.

Webbplatsen, som är responsiv och byggd i Optimizely, har tre målgruppsanpassade delar; barnsidorna (2-18år), pedagogernas egen sida och en elevdel med digitala lektioner. Barnsidorna är uppdelade i fyra åldersgrupper och innehåller spännande artiklar utifrån teman i Barnkonventionen, där både innehåll och språk är anpassat för respektive åldersgrupp. För den yngsta åldersgruppen 2-5 år, som inte kan läsa, finns innehåll i form av film istället för text, medan övriga åldersgruppers innehåll är mer textbaserat. Utöver artiklar finns även interaktivt innehåll som exempelvis poll-puffen där barnen får svara på frågor som “Är du stolt över dig själv?” och sedan se hur andra har svarat.

Från projektets start har det varit viktigt att barnen ska få ha sitt eget utrymme på Mina Rättigheter, frånkopplat från skola, lektioner och läxor. Därför har pedagogerna en egen ingång från startsidan som leder till Mina Rättigheter för pedagoger. Där finns färdigt lektionsmaterial i form av lektionsupplägg och handledningar för pedagoger som vill lära ut om Barnkonventionen och barns rättigheter. Lektionerna finns i olika format och är anpassade efter årskurser, ämnen i skolan och teman utifrån Barnkonventionen. Sidan innehåller också massor av smarta verktyg och bra tips. Som tillägg till pedagogernas sida finns en elevdel där elever digitalt kan komma åt varje lektion genom dator, läsplatta eller mobil i klassrummet eller hemifrån.

Hela webbplatsen är utformad med höga tillgänglighetskrav i åtanke för att kunna användas av så många som möjligt. Webbplatsen följer WCAG 2.1 och använder bl a readspeaker samt möjlighet att stänga av animerade element på webbplatsen.

Snacka med Bobbot

Bobbot är Mina Rättigheters egna chat-bot, den bor på webbplatsens barnsidor samt på KIK. Bobbot gör det enkelt och kul för barnen att lära sig om Barnkonventionen. Utifrån teman som “lika värde” och “skolan” har vi tagit fram ett manus till Bobbot som barnen kan interagera med genom färdiga svarsalternativ. Eftersom Barnombudsmannen är en myndighet med anmälningsskyldighet har Bobbot inga fritextsvar, detta för att skydda barnen från att lämna oavsiktlig information.

Viktigt med tester

Under arbetets gång har vi gjort användningstester i flera omgångar, där både barn och pedagoger har fått titta på designade förslag och bidragit med sina åsikter och behov.
– Det kändes väldigt tryggt att vi hade användarnas synpunkter i ryggen när vi utvecklade, säger Nadia Boutani Werner som var med både som projektledare och som deltog i testsituationerna.

Teknik

Mina rättigheter byggdes 2017 i Episerver CMS 10 (numera Optimizely) och har nyligen uppgraderats till version 12 och .Net 6. Optimizely 12 är baserad på ny teknik som är plattformsoberoende och ger en rad fördelar såsom förbättrad prestanda, snabbare utveckling samt möjlighet att köra på Linux/Mac.

Mina rättigheter har en mycket skräddarsydd design och höga krav på en lekfull och interaktiv användarupplevelse, med bland annat en mängd väl avvägda animationer. 

Som en alternativ och barnvänlig navigation har vi också utvecklat ett verktyg i form av en menybaserad chatbot.

Vad vi gjort i projektet

 • Grafisk profil inklusive illustrationsmanér
 • Responsiv webbplats i Optimizely 
 • Boten “Bobbot” som WebGui och Kik (karaktärsutveckling, namn, koncept, manus, teknisk utveckling)
 • Filmmallar för produktion av video till sociala kanaler 
 • Diverse trycksaker så som klistermärken, kläder och mallar för trycksaker
 • Monterdesign och mässutställningsmaterial

Cred: Redaktionella illustrationer av Oli Svenblad och filmmallar framtagna tillsammans med Martin Löfqvist.

  Kontakta oss!

  Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt!


  Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy