LKAB

Från varumärkesförädling till användarcentrerade upplevelser – Bazooka och LKAB skapar en dynamisk digital plattform för framtidens behov

Vackert landskap i Kiruna
Kund – LKAB
 • Digital plattform
 • Kommunikation
2022

Bazooka och LKAB’s samarbete har hittills resulterat i en förädling av varumärkes riktlinjer och tagit fram en ny dynamisk plattform för LKAB’s digitala universum. Till detta har vi skapat en skalbar teknisk lösning som har implementerats på samtliga webbplatser inom LKAB-koncernen. 

Målet var att erbjuda användarcentrerade upplevelser, där fokus hittills har legat på att öka internationell trafik och jobbansökningar. Verifiering av det initiala målarbetet har givit goda resultat i form av fina kvitton på våra uppsatta trafikmål.

Uppdraget

Uppdraget bestod av att utveckla en dynamisk plattform som ska bidra till att LKAB’s digitala universum med enkelhet hålls ihop under LKAB:s nya varumärke. På koncernwebben var det viktigt att göra det tydligare för besökarna vad LKAB gör, samt vad de kan erbjuda för framtida medarbetare. För redaktörerna var det viktigt att förenkla hanteringen av kommunikation ut till användarna.

Syfte och mål

Det övergripande gemensamma syftet med LKAB’s universum är att skapa användarcentrerade upplevelser som har ett lättillgängligt tilltal i en struktur som guidar och inspirerar besökare och bemöter direkta behov. LKAB’s koncern med dotterbolag innefattar en rad olika målgrupper. Målgrupperna består av både privatpersoner och företag, nationella och internationella med olika grad av förkunskap, beteenden och behov.

Koncernwebbens primära målgruppsområde handlade om karriär då LKAB har stora behov av expertkompetens inom en rad olika områden. Man behöver attrahera nya typer av kompetens för att kunna arbeta med den stora omställning som just nu sker kring framställning av fossilfritt stål. En viktig del i detta var att få fler internationella besökare till sidan samt att öka antalet jobbansökningar.

LKAB-koncernen består av moderbolaget och en rad dotterbolag med separata satellitsajter som är knutna till koncernen, varje webbsida har olika inriktningar, syften och mål. Vi arbetar strategiskt med samtliga projekt där grunden i arbetet ligger i att vi har fokus kring mål och effekt. I faserna där vi utforskar ser vi till att arbeta med frågorna ”för vem och varför?”. Tillsammans med LKAB upprättar vi webbplatsspecifika mät bara mål som utgår från verksamhetens övergripande mål. Detta blir sedan en grund till prioritet i ett fortsatt iterativt och agilt arbete med kunden och det aktuella projektet.

+638% ökning av internationell trafik

Verifiering av våra mål för koncernwebben utgick ifrån data och analys på uppsatta mål i våra mätverktyg där resultaten talade sitt tydliga språk. Mål 1 var att öka den internationella trafiken med 30%, ett år efter lanseringen överträffades med +638%. Mål 2 var att få 15% fler ansökningar på jobbannonser, ett år efter lanseringen överträffades med +93%. Mål 3 var att öka trafiken från Google med 10% överträffades med 103%.

Det pågår nu ett arbete att vidare fördjupa sig i verifiering med användartester och intervjuer för att få en bättre förståelse för användarnas behov. Vårt mål och verifieringsarbete är cirkulärt. Det är en ständigt pågående process för att hela tiden kunna arbeta fokuserat och optimera lösningen utifrån uppsatta mål.

  Kontakta oss!

  Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt!


  Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy

  Navigation utifrån användarens behov och beteende

  Den nya webbplatsen har en förenklad navigation som tar hänsyn till olika användares beteenden och intressen. Utifrån de olika beteendegrupperna har vi byggt en behovsbaserad struktur som erbjuder guidad innehållsnavigation, dvs navigation i menyer eller via organisk trafik.

  Innehållet har strukturerats på ett nytt sätt och tar hänsyn till besökarens kunskapsnivå, vilket har gjort stor skillnad på användbarhet i jämförelse med tidigare webbplats där strukturen i första hand var skapad utifrån ett internt synsätt och ett språk som oftast kräver en hög kunskapsnivå från start

  ”Det känns som att vi klickade från dag ett. För oss på LKAB var det viktigt att hitta en leverantör som nästan är mer av en partner i arbetet. För att landa bästa möjliga leverans räcker det inte med teknik och kreativitet – vi behöver också ha högt förtroende för varandra och ständigt våga utmana åt båda håll. Personligen har jag aldrig tidigare jobbat med, eller för, en bättre digital byrå än Bazooka.”

  Markus Odevall – Produktägare

  Förädling av varumärkets riktlinjer och ett skalbart designsystem

  Bazooka samarbetade med LKAB för att genomföra en digital förädling av de nya varumärkesriktlinjer som LKAB tagit fram och som skulle appliceras på de nya webbplatserna. En sån här typ av förädling sker ofta för att möta de visuella kraven som uppstår under projektets gång.

  Ett designkoncept togs fram och lade grunden till ett skalbart designsystem som var flexibelt nog att möta behoven hos både redaktörer och besökare, och som fungerade i olika sammanhang och situationer, oavsett vilken del i LKAB’s universum det skulle förekomma.

  LKAB gruva i Kiruna

  LKAB Minerals

  Dotterbolag LKAB Minerals utvecklar produkter och applikationer utanför stålindustrin och att maximera resurseffektiviteten från det som bryts. Deras främsta utmaning var strukturell där vi bland annat tog fram en ny informationsstruktur som är optimerad utifrån användarnas behov.

  LKAB-Minerals-Mobile-Collage

  LKAB bostäder

  LKAB Fastigheter

  LKAB Fastigheter är LKAB’s egna fastighetsbolag som tillhandahåller boende för medarbetare och boende i områden där företaget har aktiv gruvindustri. Vårt fokus var att ta fram en mer lättnavigerad och attraktiv tjänst utifrån nya insikter om målgruppernas behov och beteende.

  Kajsa Fjällbjörn, vinterbild utomhus

  Samarbetet – En effektiv projektorganisation med gemensamma visioner

  Det nära samarbetet och det partnerskap vi byggt upp med LKAB har gjort att vi varit delaktiga i många av deras frågor. Vi ser oss som ett team tillsammans med kunden, både strategiskt och operativt. Däremot är vi tydliga med våra roller och ser till att vi har ett stort ägandeskap i frågor som rör enskild expertis hos Bazooka. Vi har även en tydlig och struktur i mandat och beslutsvägar hos LKAB vilket skapar en effektiv väg till beslut.

  Inom projektet arbetar vi hela tiden med att förbättra projektprocessen och har en öppen dialog med kunden om vad vi gör rätt och vad som kan förbättras framåt. LKAB som kund innefattar en rad olika projekt vilket har lett fram till att vi arbetar med en strategisk och en operativ projektorganisation. På så sätt ser vi till att vi kan ha en effektiv operativ projektorganisation samtidigt som vi kan se till att hela tiden stämma av mot ett långsiktigt arbete som handlar mer om mål och vision.

  Vad vi gjort i projektet

  • Digital strategi
  • Digital analys
  • UX-design
  • UI-design
  • Motion design
  • Visuell identitet
  • Frontendutveckling
  • Backendutveckling
  • Projektledning
  • SEO-optimering
  • Rådgivning innehåll
  • Strategisk förvaltning
  • Beställarstöd
  • Redaktionellt stöd

   Kontakta oss!

   Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt!


   Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy