Lärarförsäkringar

Från 25% till 75%: digital transformation och kundfokus driver Lärarförsäkringars försäljning online

Kund – Lärarförsäkringar
  • Digital plattform
  • Kommunikation
2024

Ett långsiktigt partnerskap för en användarvänlig kunduppupplevelse – Bazooka och Lärarförsäkringar arbetar tätt tillsammans för att erbjuda Sveriges lärare och skolledare trygghet och enkelhet i sina kundmöten online.

Uppdraget

Bazooka och Lärarförsäkringar började arbeta ihop 2017 när Lärarförsäkringar sökte en ny partner att vidareutveckla sina digitala kundmöten tillsammans med. Målet var att göra det enklare för kunderna att sköta sina försäkringsärenden online med ett starkt fokus på service. 

I upphandlingen var det viktigt för Lärarförsäkringar att hitta en långsiktig partner, inte bara en leverantör som kunde bygga en ny webbplats. 

– Vi sökte efter en partner som kunde hjälpa oss utveckla våra erbjudanden och tjänster löpande för att vi ska kunna möta våra kunders behov och förväntningar även framåt, beskriver Fredrik Stanser, kommunikationschef på Lärarförsäkringar. 

Bazooka erbjöd den långsiktighet som Lärarförsäkringar letade efter. Det var också viktigt med en partner som kunde erbjuda alla tjänster under ett tak, allt från UX till back-end utveckling, vilket Bazooka kunde.

– I början av vårt samarbete la vi mycket tid på kunskapsöverföring, på att Bazooka skulle förstå vår verksamhet, varför vi finns och vad som är viktigt för oss. Det var en investering i tid som vi har fått igen i alla projekt som vi sedan har genomfört tillsammans. Vi brukar skoja och säga att Bazooka skulle kunna hoppa in i vår kundservice eftersom de har så omfattande kunskaper om våra erbjudanden och vår verksamhet, säger Fredrik Stanser.

Digitalisering i en traditionell bransch

En av utmaningarna i starten av samarbetet var att digitalisera en traditionell bransch som försäkring, där personlig service länge har spelat en central roll. Att överföra känslan av trygghet och personlig touch till en digital plattform krävde noggrann planering. För att lyckas integrera komplexa försäkringsprodukter och regelverk i en enkel onlineupplevelse behövs en djup förståelse för kundens behov och beteenden.

– Det är komplicerade produkter och regelverk vi har att göra med, och där har utmaningen varit att ställa om affärsmodellen till webben. Det bli lätt tekniskt och tungt, men det har underlättat stort att teamet på Lärarförsäkringar har förståelse för det agila och konsultdrivna arbetssättet, förklarar Calle Stenfelt, UX-designer på Bazooka.

Även att man jobbar tätt ihop och är ett tajt team, menar Fredrik Stolpe, Back-end utvecklare och teknisk arkitekt, på Bazooka.

– En stor del i framgången är delaktighet och transparens. Vi är med i tidiga skeden i nästan alla frågor och diskuterar öppet hur vi kan lösa dem. Det finns en bra kommunikation och det är alltid låga trösklar, säger Gustaf Borgudd, Projektledare och kundansvarig på Bazooka.

Mål

De övergripande målen med samarbetet har varit att utveckla en modern plattform för digitala kundmöten som speglar Lärarförsäkringars starka servicefokus och som hjälper kunderna att bli rätt försäkrade. Det betyder att det ska vara enkelt för kunderna att både förstå sina behov och att lösa dem på webbplatsen. 

Stort fokus har lagts på att bygga in det personliga, som är Lärarförsäkringars styrka, i de digitala kundmötena och på att erbjuda funktioner som hjälper kunderna att välja rätt försäkringsskydd utifrån deras individuella behov.

En hypotes har varit att en ökad grad av personalisering också skulle öka försäljningen.

Stjärnor på julafton

samarbetet har varit att utveckla en modern plattform för digitala kundmöten som speglar Lärarförsäkringars starka servicefokus och som hjälper kunderna att bli rätt försäkrade. Det betyder att det ska vara enkelt för kunderna att både förstå sina behov och att lösa dem på webbplatsen. 

Stor ökning av onlineförsäljningen

Försäljningen på den nya webbplatsen har ökar kraftigt, både initialt och i takt med att nya funktioner har adderats under samarbetets gång. Innan samarbetet startade stod webbplatsen för runt 25 % av Lärarförsäkringars försäljning, resten skedde i de bemannade kundmötena. Idag sker 75 % av försäljningen på webben. Den betydande ökningen av försäljningen online är ett tydligt kvitto på framgången med den nya digitala strategin och samarbetet med Bazooka.

Den nya digitala plattformen har gjort det möjligt för kunderna att enklare navigera och förstå de försäkringar som erbjuds, samt att genomföra köp online. Plattformen har även möjliggjort utvecklingen och implementeringen av nya digitala tjänster och funktioner, vilket inte bara har förbättrat kundupplevelsen, utan även skapat fördelar för medarbetarna.

–  Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Bazooka och med det arbete vi har gjort tillsammans. Det har gjort att vi även tagit hjälp av Bazooka i projekt som inte har med webben att göra. De har till exempel hjälpt oss att förbättra användarupplevelsen i de system som våra försäkrings- och pensionsrådgivare använder, säger Fredrik Stanser.

Lärarförsäkringar - tecknaflödet

Lärarförsäkringar

Lärarförsäkringar är en försäkringsförmedlare som erbjuder medlemsförsäkringar och pensionstjänster för medlemmarna i Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Idag är cirka 300 000 lärare och skolledare försäkrade hos Lärarförsäkringar. Målsättningen är att alla medlemmar ska vara rätt försäkrade och ha gjort medvetna pensionsval.