Forum för levande historia

Ett uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

FLH demokrati-puff
Kund – Forum för levande historia
 • Digital plattform
 • Kommunikation
2023

Bazooka och Forum för levande historias samarbete med att ta fram en ny webbplats har resulterat i en dynamisk, modern, responsiv och tillgänglig lösning. Målet var att erbjuda användarcentrerade upplevelser där plattformen behövde klara av att hantera stora mängder innehåll, material på olika språk, riktat till en bred målgrupp.

Uppdraget

Uppdraget bestod av att designa och utveckla en dynamisk plattform som i sin tur ska bidra till att lyfta och framhäva Forum för levande historias digitala närvaro.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med Forum för levande historias nya webbplats är att skapa användarcentrerade upplevelser i en struktur som guidar och inspirerar besökarna men även bemöter direkta behov. På grund av det matiga innehållet på webbplatsen har vi lagt mycket arbete på att konstruera en navigering som är tydlig för att underlätta för besökaren att finna det man söker efter. För redaktörerna var en viktig del i sitt arbete att förenkla hanteringen av kommunikation ut till användarna.

Inledningsvis i projektet genomfördes intervjuer för att få en bättre förståelse för användarnas behov. Arbetet framåt går sen ut på att verifiera att lösningen möter de behoven som uppkom under insiktsfasen. Det är en ständigt pågående process för att hela tiden kunna arbeta fokuserat med att optimera lösningen långsiktigt och uppnå uppsatta mål inom projektet.

Då Forum för levande historia är en myndighet som lyder under DOS-lagen har webbplatsen designats och utvecklats i enlighet med WCAG 2.1 AA standarden.

FLH kollage
FLH utställning och fakta
FLH kollage mobilvy
FLH folkmordet i rwanda
FLH folkmordet i rwanda
FLH Kigali Memorial Center i Kigali, Rwanda
FLH Kigali Memorial Center i Kigali, Rwanda

Teknisk modernisering
Del 1

I uppdraget att förbättra utseende och upplägg för Forum för Levande Historia ingick även att förnya den tekniska plattformen. Efter en behovsanalys tillsammans med kund samt en grundlig genomgång av olika tekniska lösningar så landade valet av CMS på WordPress med NextJs som gränssnittsramverk.

NextJs

NextJs är ett av de mest populära gränssnittsramverken ida. Det är ett React-baserat ramverk som passar väldigt bra tillsammans med den nya blockbaserade editorn i WordPress. Redaktörer skapar enkelt sidor och lägger in block i WordPress, som sedan motsvarar komponenter i React. Med den inbyggda server-renderingen i NextJs får vi möjligheten att automatiskt spara varje sida statiskt under en tid, vilket resulterar i snabbare sidladdningar och mindre arbete för CMS:et vid trafikspikar.

WordPress

Ett beprövat CMS som de flesta redaktörer känner igen sig i. Den inbyggda funktionen för att koppla loss CMS-delen, s.k. “headless”, är det som ger möjligheten att använda NextJs som ett separat gränssnitt.
På Bazooka använder vi vårt egna WordPress-ramverk Bazooka WP Core som grund för WordPress, vilket gör att vi kan på ett flexibelt sätt kan utöka funktionaliteten i WordPress.

FLH mobilvyer puffar och utställningar
FLH kollage med puffar
FLH sida med utställningspuffar

Teknisk modernisering
Del 2

GraphQL

Next.js är mest effektivt när det används i en ”headless” arkitektur, det vill säga, separerat från CMS:et. För att möjliggöra kommunikation och datahämtning från CMS:et valde vi att implementera GraphQL. GraphQL är ett dataförfrågningsspråk som gör det möjligt att exakt specificera vilka data vi behöver, vilket förbättrar applikationens prestanda.

Docker

Forum för Levande Historia innehåller många komponenter som har utvecklats över tid. Vissa äldre delar i olika system behövde bevaras. För att inte behöva stå i flera olika servrar valde vi att containerisera lösningen med hjälp av Docker på en och samma server. Detta innebar mindre kostnad för kunden och möjligheter för Bazooka att paketera lösningar i automatiserade pipelines som minskar tid från färdig kod till distribuerad produkt.

FLH kollage med puffar
FLH fakta den kommunistiska ideologins bakgrund
FLH kollage sidor från minnesdagar från förintelsen och faktasida om kambodja kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

Forum för levande historia

Forum för levande historia Forum för levande historia är en myndighet och har i uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien vill myndigheten bidra till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop. Utgångspunkten för detta är lärdomar från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Forum för levande historias arbete är inriktat på kunskap, kultur och utbildning.

Myndigheten tar fram utställningar, fortbildningar, rapporter, material för skolan och håller även i seminarier och samtal. Verksamheten finns i hela Sverige, digitalt eller på plats, ofta i samarbete med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.

FLH kollage med typografi
FLH mobilvy kollage med typografi och puffar

Kalendarium

FLH kollage kalendarium

Tidslinje

FLH kollage med tidslinje

Varukorg

FLH kollage webshop

Forum Play

FLH kollage forum play
FLH forum play
FLH forum play
FLH forum play kollage

Samarbetet

Inom projektet har vi ständigt fört en öppen dialog med kunden genom alla projektfaser för att arbeta med att förädla och förbättra projektprocessen. Vi har löpande tittat på vad som blivit bra i vårt arbete ihop men också vad som kan förbättras framåt. Forum för levande historia som kund har en tajt projektorganisation på sin sida vilket leder till att samarbetat i många hänseenden blir smidigt för oss som digital partner vid till exempel tajtare tidsramar, projekt prioriteringar med mera.

FLH meny, sökruta och sidfot
FLH citat
FLH citat

Vad vi gjort i projektet

 • Digital strategi
 • Digital analys
 • Interaktionsdesign
 • Koncept och design
 • Motion design
 • Frontendutveckling
 • Backendutveckling
 • Projektledning
 • Rådgivning innehåll
 • Beställarstöd
 • Redaktionellt stöd

  Kontakta oss!

  Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig så snart som möjligt!


  Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy