Bullerkarta i Stockholm stad

bullerkarta

Nu släpps ”Bullerkartan”. En tjänst av Stockholm stad där man kan se ljudnivåer i detalj på olika platser i Stockholm. Kartan visar beräknade ljudnivåer på ett årsmedeldygn från väg- och spårtrafik och visar bara ljudnivåer vid bostäder, inte vid andra byggnader och inkluderar inte buller från flygtrafik.

Ljudnivåerna baseras på stadens senaste strategiska bullerkartläggning från 2022 och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Kartan finns tillgänglig som traditionell 2D-karta men även som 3D-karta där ljudnivån vid fasad går att utläsa.

Bilden ovan visar en inzoomad bild vid Bazookas kontor på Fiskargatan i Stockholm.

stockholm.bullerkartan.se