AI & Cool stuff Archives | Bazooka.se (twig)

Öka förståelsen och användandet av AI i er verksamhet

Vill ni undersöka möjligheterna med att integrera artificiell intelligens (AI) i er organisation? Med vår kombinerade föreläsning och workshop erbjuder vi en inspirerande och utforskande dag där deltagarna inte bara lär sig om AI utan också om hur de kan applicera dessa kunskaper i sitt dagliga arbete.

”…det blev jättelyckat! Hörde flera kollegor som samtalade om AI även efter vår session med er, så roligt att få i gång diskussionerna och kanske även förändra attityder till AI.” 

Hedda Hulmarker, kommunikatör, SALAR International AB

Utforska möjligheterna med generativ AI

Vi inleder dagen med en spännande föreläsning där vi går igenom AI:s utveckling, grundläggande principer och exempel på tillämpningar. Genom att tydligt beskriva hur denna teknik kan förenkla arbetsflöden och ge plats åt innovation, inspirerar vi deltagarna att se bortom dagens strukturer och rutiner.

En djupdykning i er organisation

Under den efterföljande workshopen får deltagarna möjlighet att tillämpa sina nyvunna kunskaper genom att fokusera på den egna organisationens behov. Deltagarna delas in i grupper för att tillsammans svara på frågor rörande er verksamhet, befintliga datakällor och de utmaningar de står inför.

Praktiska övningar med ChatGPT

Vår workshop innehåller också praktiska övningar där deltagarna interagerar med AI-verktyg såsom ChatGPT. Genom att använda dessa verktyg kan grupperna experimentera med att identifiera uppgifter, områden och processer där AI kan göra en verklig skillnad.

Reflektion och kunskapsdelning

Vi avslutar dagen med en gemensam reflektion som låter oss utforska hur organisationen kan använda AI för att hantera uppgifter och generera värdefulla insikter. Grupperna får möjlighet att dela sina slutsatser och funderingar med övriga deltagare för att få direkt input från våra experter, dra lärdomar av varandra och diskutera olika insikter och perspektiv på att integrera generativ AI i det dagliga arbetet.

Framtiden med AI

Detta är inte bara en föreläsning om artificiell intelligens. Det är en möjlighet att få utforska och pröva på konkreta verktyg för att implementera och dra nytta av denna spännande teknologi i den egna arbetsmiljön. Genom att uppmuntra samarbete och kunskapsdelning strävar vi efter att stötta er organisation att gemensamt forma en innovativ och framåtblickande arbetsplats.

Behöver ni en AI-utbildning för er organisation?

Kontakta oss på hej@bazooka.se för att få veta mer!

En grupp människor som deltar i AI utbildning