Allt bättre stämning på nätet enligt Microsoft

glada ungdomar surfar på mobiler och surfplattor
Bild: Microsoft

Microsoft har släppt en rapport som visar att ”hövligheten online” under det gångna året var på den högsta nivån sedan 2016. Undersökningen är genomförd i 22 länder och man har ställt frågor om online-risker till människor i åldersgrupperna 13-17 och 18-74 år.  

Frågorna delas in de fyra kategorierna rykte, beteendemässigt, sexuellt och personlig/påträngande. Resultatet från svaren räknades samman till ett slags poängsystem från 0-100 där 0 visar på låg risk och 100 innebär hög risk.

Den genomsnittliga poängen i år var 65 och det är det bästa resultatet sedan 2016. Som sämst var det 2019 då siffran låg på 70. 

Den största förbättringen gällde tonårspojkar och män. Generellt sett upplever kvinnor risker online i större utsträckning än män. 67 procent av kvinnor säger att de var oroliga online, medan bara 58 procent av männen var det

I rapporten undersökte man också vad deltagarna tror behöver göras för att öka tryggheten på nätet. Nio av tio svarande sa att det viktigaste var att sprida kunskap om hur man gör den digitala världen säkrare.

Tack till feber.se för tips. Läs mer om rapporten här.

  • Hälsa