AI tar steget in i svenska domstolar

händer håller i en mobiltelefon
Photo by Gilles Lambert on Unsplash

I oktober kom den första helt digitala domen i Sverige och bara ett par veckor därefter lanserades också en AI-driven översättningsapp för domar från Högsta domstolen. Appen kommer vara speciellt användbar vid avgöranden som behöver översättas, till exempel domar som berör beslut inom ämnet mänskliga rättigheter men även inom vissa andra områden. 

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är först ut att använda översättningsapplikationen. Den nya lösningen uppges göra en ordentlig tidseffektivisering då den snabbar på processen med upp till tre veckor. Ekonomiskt gör den dessutom en stor besparing med cirka 90 procent i kostnad per översatt dokument. 

Detta är den första av flera kommande AI-tjänster för Sveriges domstolar. Just nu pågår nämligen en satsning i utvecklingsarbetet med att ta fram en version som ska kunna användas av alla domstolar runt om i landet. 

Läs mer här

  • AI
  • Appar
  • Säkerhet
  • Teknik