AI skapar oljemålning

DALL-E 2 målning av kung med hamburgare

DALL-E 2 är ett AI som tagits fram av OpenAI och som kan generera bilder utifrån textbeskrivningar. Det kan handla om att ta fram variationer på befintliga bilder eller att skapa något helt nytt.

Systemet har tränats på att känna igen bilder och koppla samman dessa med texter som används för att beskriva dem. Genom att mata DALL-E 2 med en stor mängd data kan man hitta mönster som sedan används för att ta fram nya bilder. När systemet lärt sig hur t.ex. en apa ser ut och även lärt sig hur det ser ut då man skrattar kan den ta fram en ny bild på en skrattande apa. Eller som i det här fallet – en kung med en hamburgare.

Adam Goldberg, som är marknadschef på OpenAI, bad nämligen DALL-E 2 att skapa ”en oljemålning av regenten Burger King poserandes med en Whopper”. Resultatet är både obehagligt och imponerande.

Om du vill veta mer om hur DALL-E 2 funkar kan du kolla in den här videon:

Via Futurism

  • AI