AI forsätter växa inom bildkonst

Bilder av cupcakes som är skapade med DALL-E 2 från OpenAI

Snart lanseras Microsoft Designer som en del av Microsoft 365. Det nya designprogrammet låter användarna skapa bilder till sociala medier, inbjudningar, vykort eller annan grafik. Det hela är baserat på DALL-E 2 från OpenAI.

Microsoft Designer ska också låta användarna skapa teman till Powerpoint och generera innehåll till exempelvis sociala medier direkt i webbläsaren Edge.

Exempel på AI i Microsoft Designer

AI-lösningar för att skapa bilder har blivit vanligt förekommande och ofta kan man förbluffas över hur bra resultaten är. Andra gånger blir man full i skratt över hur konstigt det kan bli. Något som fortfarande verkar vara svårt är att skriva begriplig text i bilderna. Även om AI-programmet vet hur text ska se ut så blir det inte begripliga meningar.

Exempel från Reddit på hur tokiga texter kan bli

Klart är att vi kommer få se mer av den här tekniken och det kommer inte stanna vid stillbilder utan omfatta musik, animation och 3D-modeller etc.

Det finns kritiska röster som menar att AI “stjäl” konstnärernas manér och återskapar bilder i samma stil utan att konstnärerna kan påverka det.

Via LifeWire

  • AI
  • Design