Det var den grekiska stadsmannen Peisistratos som påbörjade projektet under 500-talet f.Kr i centrala Aten, men det var först flera hundra år senare som kejsar Hadrianus på 130-talet e.Kr kunde ta åt sig äran för färdigställandet av detta magnifika tempel. Sedan dess har tiden såklart satt sina spår och idag återstår bara 15 av de 104 korintiska kolonnerna. Dessa pelare är det enda som vittnar om platsen för de första olympiska spelen och det mäktiga tempel som byggdes åt de olympiska gudarnas fader, Zeus.

Men snart finns en chans för platsen att resa sig ur ruinerna och återuppstå till sina forna glansdagar. I ett nytt samarbete mellan den grekiska regeringen och Microsoft har man kommit överens om att en digital rekonstruktion av det gamla monumentet ska genomföras.

Arbetet kommer utföras med hjälp av artificiell intelligens för att kartlägga området, och den ursprungliga platsen kommer därefter att byggas upp för att kunna upplevas i Augmented Reality (AR). Människor kan då besöka platsen på distans eller på plats – med hjälp av en AR-app. Informationen i AR-appen kommer visa hur området såg ut under sin storhetstid och ska inkludera en tidslinje över hur det förändrats över tid, samt detaljerad information om vissa tidstypiska artefakter.

Genom att kombinera markbundna kameror och drönarkameror för att ta hundratusentals bilder av platsen kan Microsoft AI sedan bearbeta bilderna och skapa modellerna utifrån datan.

Det tog nästan sjuhundra år att bygga Zeustemplet. Vi får hoppas att den digitala återuppbyggnaden hinner bli färdigt på något kortare tid.

VIA bbc.com