Googles Project Relate är en app som ska hjälpa människor med talsvårigheter. Orsaken till problemen kan vara exempelvis ALS, cerebral pares, Parkinson, att man fått en stroke eller har en hjärnskada. Talsvårigheter försvårar kommunikationen med andra människor och begränsar möjligheten att använda sig av röststyrka tjänster så som Siri, Alexa eller Google Assistant.

Så här funkar det

Project Relate låter användaren läsa upp ett antal meningar som sedan analyseras. Appen lär sig på så vis hur just den individen talar och använder sedan den informationen för att tolka i olika sammanhang. Det hela kan delas upp i tre olika steg:

Lyssna: Relate lyssnar på inläst tal och översätter det till text i realtid. Man kan sedan kopiera och klistra in texten i andra appar. Eller helt enkelt låta någon som befinner sig i närheten läsa texten.

Upprepa: Relate använder en datorröst för att läsa upp vad användaren nyss sagt. Det kan användas i många olika vardagssituationer eller om du vill styra en annan rösttjänst.

Assistent: Det sista steget är om du använder Googles smarta assistent. Då kan du använda Relate för att tala med den direkt.

Google samarbetar med många användare med talsvårigheter för att utveckla Project Relate och letar även efter fler som kan testa den. Om du vill ansöka kan du göra det här.

Tack till Feber.se för tipset. Läs mer om projektet på Googles blogg.