Magasinet Dezeen, som som skriver nyheter om arkitektur-, design- och inredningsprojekt, har lyckats kapa sin webbplats koldioxidutsläpp med hela 66% genom att optimera källkoden.

Minskningen har verifierats av Ecoping, en tjänst som hjälper webbplatser att spåra och minska sina kunders utsläpp. ”Det är en enorm minskning”, säger Ecopings grundare Dryden Williams. ”Det är verkligen positivt. ”Williams menar att de förbättringar som lanserades förra månaden var ”lysande”, men tillade att finns mer arbete de kan göra med bilderna. För även med de senaste kodändringarna är Dezeens koldioxidutsläpp ganska stora. Med ca 10 miljoner sidladdningar per månad släpper webbplatsen ut runt 70 ton koldioxid varje månad.

Dezeen hoppas kunna göra fler förbättringar för att sänka sitt koldioxidutsläpp ytterligare eftersom ett av av deras mål är att bli ett så kallat netto-zero company år 2025.

Williams säger att medvetenheten om utsläpp orsakade av digital teknik växer snabbt. Det har vi på Bazooka också märkt bland våra kunder. Att lyfta diskussionen om hur webbplatser utformas och att innehållet påverkar miljön har verkligen uppskattats. Många har en miljöpolicy med uppsatta mål för utsläppsgränser, men att också deras webbplats ska tas in i beräkningen är det inte alla som tänker på. Därför är det viktigt att vi ökar kunskapen om att internet också är en miljöbov och vad vi kan göra för att motarbeta det.

Internet står för cirka fyra procent av de globala utsläppen, vilket är lika mycket som eller något mer än hela flygtrafiken globalt. Dessutom växer internet med cirka fem procent per år.

Via Dezeen.com