En grupp experter inom miljöforskning och teknik har gått samman och skapat ett verktyg där man kan ta del av utsläppsdata. Tjänsten heter Climate Trace och låter användaren ta del av mätningar mellan 2015 och 2020. Man kan välja att filtrera på länder, år och olika sektorer så som jordbruk, tillverkning, transporter etc.

Söker man exempelvis på Sverige, tillverkning och år 2019 så kan man se att vi stod för totalt 0.13% av de globala utsläppen inom den sektorn. Det motsvarar 12,9 miljoner ton CO2e  vilket ger oss en global ranking som nummer 53.

Datan som publiceras är granskad och validerad av en större grupp oberoende observatörer för att förhindra oegentligheter. Det finns nämligen en risk att länder som rapporterar sina utsläpp försöker snygga till siffrorna för att förbättra landets anseende.

Tack till feber.se för tipset