Genom artificiell intelligens kommer den svenska appen Fungai hjälpa dig att klassificera svamparna du hittar i skogen. Appen ger dig information om olika svampsorter. Till exempel om svampen är ätbar eller inte. Appen har utvecklats av KTH-studenten Axel Sparr som under två års tid samlat på sig totalt 190.000 bilder från olika öppna databaser. Han har sedan lärt upp en AI att kunna kategorisera svamparna baserat på den information som samlats in.

I dagsläget kan Fungai identifiera över 800 svenska svamparter. I appen kan man också läsa information om svampsorterna som hämtas in från Wikipedia. Med hjälpa av djupinlärning kommer appen bara bli bättre och bättre på att identifiera svampar. Ju fler som börjar använda appen, desto bättre kommer programmet lära sig mer och mer om fler svampar.

En grundtanke med appen är att bidra till hållbarhet. Idag är vi väldigt begränsade till att våga plocka ett fåtal svamparter och många av de svampar vi äter är importerade från andra länder. Än så länge finns appen bara till iOS och är gratis att ladda ner.

Via feber.se