Visst vore det skönt att slippa koppla in sladdar och ändå ha fullt batteri på telefonen och datorn? Den framtiden känns inte så avlägsen längre.

Forskare på University of Michigan och University of Tokyo har nämligen konstruerat ett rum där man kan ladda mobila enheter bara genom att ha dem i rummet.

För att det det ska fungera har forskarna placerat en strömkälla bakom specialbyggda väggar för att sedan skicka elen genom luften via ett elektromagnetiskt kraftfält. Laddningen sker alltså på ett liknande vis som med vanliga trådlösa laddare, men över längre avstånd. Detaljer om hur det fungerar visas i den här videon.

Enligt forskarna överskrids inte de gränsvärden för elektromagnetisk strålning som satts upp av den Amerikanske myndigheten FCC (Federal Communications Commission). Däremot finns det ett betydande energiläckage vid elöverföringen, vilket blir en kommande utmaning för forskarna att ta sig an.

Tack till feber.se för nyheten. Fördjupning i ämnet finns här