Ingenjörer vid Northwestern University i USA har tagit fram ett flygande microchip som är otroligt litet. Enligt ett uttalande från universitetet så ska det vara världens minsta flygande objekt som har konstruerats av människor. 

Egentligen så är det nog mer korrekt är säga att de glider fram än att de flyger, för det finns ingen motor som driver dem. Deras rörelse imiterar lönnträdets vingförsedda frön och snurrar i luften som en propeller. På så vis kan robotarna hålla sig i luften under längre tidsperioder.

På egen hand kanske inte roboten är så imponerande men tanken är att de ska användas i stort antal och bilda svärmar, där alla enheter kommunicerar med varandra. Exempel på praktiska användningsområden kan vara att observera och rapportera luftföroreningar eller luftburna sjukdomar.

I dagsläget är inte robotarna biologiskt nedbrytbara men det är något man arbetar för att lösa, eftersom deras storlek gör det omöjligt att samla upp dem efter att de har använts.

Lär mer på Futurism