The Wall Street Journal publicerade nyligen en rapport som avslöjade att Facebooks egna interna undersökningar har visat att Instagram har en tydlig negativ inverkan på tonåringars mentala hälsa.

I undersökningarna framgår det bland annat att en av tre tonårsflickor får sämre kroppsbild av att använda Instagram. Facebook har nu bemött Wall Street Journal-artikeln med ett blogginlägg där de säger att Wall Street Journal har feltolkat deras undersökningar.

I exemplet med tonårsflickors försämrade kroppsbild säger Facebook att det syftar till flickor som redan har en dålig kroppsbild. Det framgår dock inte av Facebooks undersökningar hur många som själva rapporterade att de redan har dålig kroppsbild. Oavsett är det inte några positiva siffror.

Facebook säger också att av de som angett att de har dålig kroppsbild så säger 22 procent att användning av Instagram har gett dem en bättre kroppsbild. Vidare påpekar Facebook att 45,5 procent anger att Instagram inte haft någon inverkan på deras kroppsbild.

Facebooks svar framstår lite som undanflykter. Men kanske leder kritiken till att man lägger ännu mer fokus på att motverka den negativa inverkan som Instagramanvändande kan ha på ungas mentala hälsa.

Via Mashable