Apple försöker tillsammans med forskare på University of California (UCLA) och bioteknikföretaget Biogen ta reda på om det är möjligt att upptäcka depressioner med telefonen. Tillsammans arbetar de med att utveckla funktioner i iPhone för att upptäcka förändringar i en användares rutiner och vardag. Bland annat försöker de kartlägga om små förändringar i ansiktsuttryck, sömnmönster, fysisk aktivitet eller sätt att skriva på tangenterna kan mätas mot ett “normaltillstånd” och då signalera om det finns misstanke om psykisk ohälsa.

En korrekt diagnos av psykisk ohälsa är idag ett jobb för specialistutbildade psykologer och läkare, men många människor har ingen tillgång till eller råd att få hjälp av sådana specialister. Forskarna som arbetar med Apple hoppas därför att deras arbete ska leda till ett mer tillgängligt alternativ. Om de lyckas kan Apple och dess partners vara med om att förbättra den mentala hälsan hos de tiotals miljoner människor världen över som idag kämpar med sitt mående.

Vad tycker ni om detta? Tror ni att teknik kan ersätta en människa i arbetet med psykisk ohälsa hos en individ?

Via wsj.com