Nattklubben och konstarenan SWG3 i Glasgow i Skottland har kommit på ett sätt att dra nytta av den värme som alstras av att tusentals besökare dansar sig svettiga i deras lokaler.

Den 7 november, i samband med FN:s klimatkonferens COP26, öppnar SWG3 efter en ombyggnation som just nu pågår i lokalerna. Det installeras värmepumpar från TownRock Energy i arenan som gör det möjligt att samla upp och förvara den värme som uppstår när tusentals människor dansar i nattklubben. Värmen kan sedan återanvändas för att värma upp lokalen under resten av veckan när byggnaden används till konstutställningar och kontorsverksamhet. I vanliga fall brukar värme sugas upp och transporteras ut ur byggnaden, TownRock Energys metod pumpar istället ned och förvarar värmen djupt i marken, till dess att den behöver användas för att värma upp byggnaden igen.

Den här tekniken gör det möjligt för SWG3 att helt och hållet plocka bort de gaspannor de tidigare haft. Den här typen av smarta lösningar är ett steg mot att minska förbränningen av fossila bränslen för att värma byggnader.

Via Fast Company