Enligt en ny rapport vill Tyskland få EU att kräva sju års säkerhetsuppdateringar och tillgång på reservdelar till mobiltelefoner.

För att minska behovet av att köpa nytt bara för att ha en fungerande mobiltelefon lade EU-kommissionen nyligen fram ett förslag där man kräver minst fem års säkerhetsuppdateringar från tillverkarna av mobiltelefoner. Tyskland vill däremot gå längre än så. Enligt C’t Magazin vill Tysklands regering få kommissionen att höja minimikravet till sju år för säkerhetsuppdateringar och tillgång till alla slags reservdelar så att en mobiltelefon får ungefär samma livslängd som en dator.

Förslagen kritiseras av organisationen DigitalEurope (med medlemmar som Apple, Google och Samsung) som vill att EU ska nöja sig med tre års säkerhetsuppdateringar och även begränsa reservdelar till skärmar och batterier, inte övriga komponenter som kameror och högtalare. Medan Apple vanligtvis levererar fem års regelbundna funktions- och säkerhetsuppdateringar stannar många Android-leverantörer vid tre år eller färre. 2021 åtog sig Samsung att leverera fyra års uppdateringar men det står klart att många leverantörer är ovilliga att ändra sig.

Detta utökade stöd kan dock bli avgörande. EU:s förslag, som eventuellt träder i kraft 2023, är tänkt att hjälpa miljön genom att låta dig behålla din mobiltelefon längre. Mobilen skulle då få en fördubblad livslängd från de 2,5-3,5 år den har i genomsnitt i dagsläget.

Läs mer här