Automatiserad CV-programvara bidrar till ett ”trasigt” anställningssystem i USA, menar en ny rapport från Harvard Business School. Programmen, som används av arbetsgivare för att filtrera arbetssökande, avvisar av misstag miljontals kandidater, enligt studiens författare.

Till exempel sållar vissa system automatiskt bort kandidater med längre uppehåll än sex månader i sin anställningshistoria, utan att titta på orsaken. Detta trots att frånvaron kan bero på allt från graviditet till svårigheter att hitta jobb i en lågkonjunktur. Eller så sorteras personer bort för att de inte har angett ett visst begrepp eller färdighet i sitt cv.

Enligt studien så används dessa program av 75 procent av amerikanska arbetsgivare, och av 99 procent av Fortune 500-företagen.

Läs mer hos The Verge.