I ett förslag till uppgörelse i ett pågående rättsfall har Apple gått med på att göra lättnader i det regelverk som gäller för utvecklare på App Store. Detta sker efter att Apple granskats allt hårdare av både juridiken och politiken de senaste åren. Uppgörelsen har ännu inte godkänts av domstolen.

En stötesten har länge varit att Apple inte tillåter att man tar betalt i och för en app på något annat sätt än via App Store, där Apple tar mellan 15 och 30 procent av intäkterna, beroende på typ och storlek på appen. Nu ska utvecklarna på iOS tillåtas att berätta för sina användare om de erbjuder andra sätt att betala utanför App Store, även om själva transaktionen fortfarande inte får ske i appen.

Apple öppnar också för fler prisnivåer än tidigare. Man ska också publicera en regelbunden ”transparency report” som bland annat talar om hur många appar som nekas tillträde till App Store.

Men detta har inte tystat kritikerna mot App Store. Grunden i kritiken handlar om att Apple har en monopolliknande ställning som de utnyttjar på ett orättvist sätt, i och med att de inte tillåter några andra distributionsvägar och betalsätt på iOS än App Store.

Det civilrättsliga mål som den här uppgörelsen är en del av sker mot en bakgrund av diverse olika politiska förslag om att reglera Apples och Googles app stores. Apple hoppas sannolikt att en uppgörelse i det här fallet kan ge sådana förslag mindre dragkraft.

Via Washington Post