Att ha koll på hur mycket en virkestrave innehåller är en väldigt viktig del av skogsbruket. För att hjälpa till med detta är det nu dags för företaget Biometria att sjösätta sin AI-produkt Asta skarpt i skogen. Produkten kommer hjälpa till med travmätningen av virket som avverkas i våra skogar. Astra räknar ut virkesmängden med en kombination av bilder på virkestravar, data från skogsmaskiner samt viktdata från fordonsvåg. Detta är tänkt att bidra till få ner kostnaderna för virkesmätning.

Systemet har testats i en utvärderingsfas sedan mars 2021. Resultatet visar att AI-modellen presterar lika bra som ordinarie mätning, eller till och med något bättre!

Läs mer