Ingka Group, som äger de flesta Ikea-butikerna i världen, meddelade i veckan att de kommer att börja sälja förnyelsebar el från sina sol- och vindparker med start i september.

Till en början är det vi i Sverige som erbjuds köpa förnyelsebar el från Ikea, men Inkga Group hoppas kunna expandera till hushåll i samtliga länder där de har butiker till år 2025.

Den elektricitet som hushållen förbrukar för att driva Ikea-produkter (exempelvis till belysning) står nämligen för mer än 20 procent av företagets totala klimatavtryck. Att sälja förnyelsebar el till kunderna blir således ett steg mot Ikeas mål om att bli ett klimatneutralt företag till år 2030.

2013 började Ikea sälja solcellspaneler i England och idag säljer de solceller på 11 marknader i världen. Kunder som redan idag använder sig av solcellspaneler från Ikea kommer att kunna mäta sin egen förbrukning och sälja sitt överskott till Ikea.

Ikea har installerat mer än 920 000 solcellspaneler på 370 (eller omkring 90 procent) av sina butiker i världen och Ingka Group äger 547 vindkraftverk och två solcellsfarmer spridda i Europa och Nordamerika.

Marknaden för förnyelsebar el förväntas uppnå 1,1 biljoner dollar till år 2027.

Tillägg: Värt att nämna i sammanhanget är att Sveriges Radio i våras rapporterade om att ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet visat att Ikeas vindkraftspark i Härjedalen skapat problem för rennäringen. Det ska också finnas brister i underlaget för hur Ikea fick tillstånd för att upprätta vindkraftsparken, enligt en granskning av Vetenskapsradion Klotet. De personer som gjort renstudien som ligger till grund för det tillstånd Ikea fått att upprätta parken ska ha saknat erfarenhet från liknande studier samt ha haft ekonomiska intressen i parken. Lyssna på mer om det hos Sveriges Radio.

Via Fast Company