Israeliska forskare vid Ben-Gurion universitetet har lyckas genomföra något som kallas för en ”Lysmask-attack”. Syftet är att kunna genomföra avlyssning i ett rum utan att använda sig av en mikrofon.

För att lyckas med det här har man använt ett teleskop, som på 35 meter avstånd har observerat en LED-lampa i ett annat rum. Lampan sitter på den högtalare som spelar upp ljudet från exempelvis ett konferenssamtal. När ljuduppspelningen sker uppstår små förändringar i strömflödet till högtalaren som får dess LED-lampa att blinka svagt. Förändringarna är inte synliga för blotta ögat men genom att använda känsliga verktyg kan forskarna mäta nyansskillnaderna.

Datan från lampans blinkande matas sedan in i ett program som kan återskapa ljudet som från början spelades upp i högtalaren.

Självklart är det ett väldigt krångligt sätt att bedriva avlyssning på och det finns en lång rad förutsättningar som måste vara på plats för att det ska lyckas. Men samtidigt är tekniken och uppfinningsrikedomen imponerande.

Hur det går till och hur det återskapade ljudet kan låta visas här:

Via Ars Technica