Det svenska företaget Tobii vill att deras ögonstyrningsteknik ska finnas tillgänglig i bilar framöver. Den nya tekniken, som är utvecklad för att övervaka förarens ögon, är AI-baserad och kan läsa av trötthet och/eller om föraren är distraherad. På så sätt kan tekniken förbättra säkerheten i trafiken.

För att stärka upp området ytterligare så köper Tobii upp företaget Phasya som själva tagit fram en lösning dör man genom signaler från ögonstyrning och hjärtfrekvenser ska kunna avgöra vilket tillstånd en förare befinner sig i.

Det nya systemet heter Tobiis Driver Monitoring-system och började utvecklas för cirka två år sedan och räknas bli tillgängligt till hösten. 

Läs mer