Barn som heter Alexa, dvs. samma namn som Amazons virtuella assistent, drabbas av mobbning via liknelser med den smarta enheten, det rapporterar BBC. Flera familjer berättar om hur deras barn, som heter Alexa, blir utsatta för att personer ropar deras namn följt av ett kommando. En familj berättar om att deras barn utsattes för så mycket mobbning av andra barn och till och med lärare i skolan, att hen till  slut inte ville introducera sig själv. Till slut valde familjen att byta namn på sitt barn och flytta hen till en ny skola för att få en nystart.

Nu uppmanar föräldrar Amazon att ändra namn på sin smarta enhet till ett icke-mänskligt namn. Amazon svarar att de är bedrövade att höra om mobbningen och att det går att ställa in andra ord för att väcka enheten.

Lauren Johnson som bor i Massachusetts i USA har  startat en kampanj kallad ”Alexa is a Human” för att uppmärksamma problematiken. Hennes dotter som heter Alexa utsätts för mobbning på grund av sitt namn. Johnson säger att ordet blivit synonymt med tjänare eller slav och att det gjort att människor behandlar personer som heter Alexa på ett underordnat sätt.

I England, där Amazons Alexa lanserades 2016, har namnet sjunkit i popularitet sedan dess. 2016 var Alexa det 167:e mest populära namnet i landet, nu ligger det på plats 920.

Det finns även rapporter om att personer som heter Siri – namnet på Apples röstassistent – har fått utstå liknande typ av förlöjligande och mobbning. Techjättarna veckar dock inte intresserade av att införa någon ändring till ett icke-mänskligt namn.

Via BBC