Under förra veckan släppte GiHub ett verktyg som de kallar Copilot. Det är ett tillägg till Visual Studio som använder AI för att ge förslag på kodsnuttar till programmerare. Förslagen baseras på maskininlärning av GitHubs enorma mängd publikt publicerad kod.

Det hela är ett samarbete mellan OpenAI och GitHub och är än så länge i en testfas. Vill man prova själv så kan man registrera sig här.

Efter att Copilot har offentliggjorts så har det höjts en del röster som menar att det är fråga om brott mot upphovsrätten. Vissa säger sig vilja lämna GitHub för att deras kod används som förslag till andra utvecklare.

Nu engagerar sig Julia Reda i frågan på sin blogg. Julia är en forskare och har representerat Tysklands piratparti i europaparlamentet.

Julia menar att striktare regler för stora företags användning av öppen data gör mer skada än nytta. Hon påpekar också att datautvinning (data mining) inte är ett brott mot upphovsrätten och att maskingenerad kod inte kan anses vara en bearbetning av ett befintligt verk, utan snarare ska räknas som ett självständigt verk.

Diskussionen lär fortsätta och i takt med att AI används inom fler och fler områden finns det många juridiska frågetecken som behöver rätas ut.

Via TNW