Sam Altman är VD för OpenAI och har bl.a. gjort sig känd för att vilja införa en global basinkomst för alla människor på jorden.

För att kunna genomföra den hedervärda visionen har han initierat en startup som heter Worldcoin. Worldcoin är en kryptovaluta som använder biometrisk data för autentisering.

Under en testfas så låter man användare skanna sina ögonglober i utbyte mot pengar. Eftersom Worldcoin ännu inte kan distribueras så sker ersättning initialt i Bitcoin.

Ögonskanningarna sker med hjälp en specialtillverkad maskin som ska kosta nästan en halv miljon kronor styck att tillverka. Maskinen är stor som en basketboll och under testfasen används ett tjugotal av dessa ögonskanners runt om i världen.

Den biometriska datan ska användas för att förhindra att användarna försöker få flera utbetalningar per person när den nya basinkomsten börjar delas ut.

Det finns en del större investerare kopplade till projektet men hur Worldcoin ska bli ekonomiskt gångbart på längre sikt återstår att se.

Via Futurism.com