Handiscover är det världsledande skånska resebolaget som sätter tillgängligheten i fokus. Via deras webbplats kan du söka efter hotell och boenden som har god tillgänglighetsanpassaning.

Handiscover är också ett exempel på ett företag som drabbats hårt av pandemin – minskat resande hade en direkt påverkan på företaget. De har dock lyckats vända det i rätt riktning genom att ta tillfället i akt att snabba på utvecklingen av ett nytt erbjudande. Nu ska de hjälpa Europeiska företag, t.ex. gallerior, butiker och arenor, att tillgänglighetsanpassa sina verksamheter genom en prenumerationsbaserad molnlösning med data om funktionsvariationer och hur man kan tillgänglighetsanpassa sin verksamhet.

Plattformen kommer också att fungera som utvärderings- och hanteringssystem samt utbildningsprogram. Databasen täcker in både mobilitetsnedsättningar, nedsatt hörsel, syn och kognition samt allergier.

Redan förra året fick Handiscover in 17 miljoner kronor från en accelerator inom European Innovation Council (EIC) och nu investerar EIC:s fond ytterligare 15 miljoner kronor direkt till Handiscover. Familjen Kamprad och Almi är sedan tidigare också delägare i företaget.

Via Di Digital