Sedan 2018 har Köpenhamn, som första stad i Europa, deltagit i Googles ”Project Air View”. Projektet använder sig av de bilar som tar bilder till Google Streetview men med specialutrustning för att mäta luftkvalitén.

Projektet har funnits globalt i flera stora städer sedan 2015 och gjort över 100 miljoner mätningar. Den stora mängden mätningar på gatunivå gör att man får en mer exakt och lokal data än man kan uppnå med andra metoder.

I ett samarbete mellan Google, Utrechts universitet och Aarhus universitet så har man tittat närmare på mätningarna från Köpenhamn. Det man sett är att de större anslutande vägarna till staden och trafikintensiva platser har mer än tre gånger så mycket små partiklar och kvävedioxid samt fem gånger så mycket svart kol i luften som lugnare områden. Här kan man se resultatet på en interaktiv karta.

Även om luftkvaliteten generellt sätt har förbättrats på senare år så kan man alltså se att problemen lokalt sett kan vara stora. Med hjälp av detaljerade mätningar kan man därför göra rätt insatser på rätt plats och förhoppningsvis minska på de skadliga konsekvenserna kopplade till luftföroreningar.

Läs mer om projektet på TNW. Om man vill lära sig mer om svenska mätningar och statistik kring det så kan man besöka Naturvårdsverkets hemsida här.