För över ett år sedan packade många av oss ihop datorn och gick hem för att jobba, och där är vi än idag. För en del har hemmakontoret varit en fröjd, gett bättre fokus och underlättat i livspusslet. Undersökningar under det gångna året har också visat att många kan tänka sig att jobba hemifrån även efter pandemin.

Men medan vissa får bättre fokus av att få arbeta isolerat, utan stimmet som hör till ett öppet kontorslandskap, har hemmakontoret lett till frustration för andra. Närvaron av en eller flera andra personer kan ibland vara en hjälp till att fokusera och arbeta effektivt.

Tillhör du de sistnämnda kan tjänsten Focusmate vara något för dig. Focusmate är formad utifrån konceptet ”body doubling” som handlar om att utföra en eller flera bestämda uppgifter under ett bestämt tidspann i närvaron av en annan person som utför andra uppgifter. Var och en gör sina uppgifter i tystnad, det är själva närvaron av annan person som kan bidra till att man känner ett ansvar att fokusera och utföra de uppgifter man åtagit sig att göra. Body doubling används ofta bland personer som har svårt att koncentrera sig, eller som har någon form av diagnos som påverkar deras koncentrationsförmåga, som exempelvis ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder).

Focusmate är en digital version av body doubling – två personer paras ihop och jobbar i varandras sällskap över videosamtal. Varje session är 50 minuter och börjar med att du och din Focusmate-partner berättar för varandra vad ni har tänkt jobba med under sessionen, du ska ha en tydlig lista med specifika uppgifter du tänkt beta av. Ni stänger sen av era mikrofoner men behåller kameran på medan ni jobbar med era uppgifter. Sessionen avslutas med att ni kort berättar för varandra hur det har gått och vad ni uppnått under sessionen.

Focusmate har användare över hela världen och du paras slumpmässigt ihop med en person som önskat samma tid som du. Fördelen med att du jobbar med en främling som utför helt andra uppgifter än du är att det minimerar risken att hamna i samtal eller diskussioner. Gör du body doubling med en kollega, studiekamrat eller vän finns risken att ni hamnar i samtal om annat eller börjar bolla tankar och idéer, att arbeta med en främling är därför mycket mer produktivt.

Focusmate har omkring 10 000 användare i 160 länder idag och under mars 2021 utfördes 180 000 sessioner i tjänsten. Trots att formatet liknar andra tjänster som oundvikligen stöter på problem med trakasserier verkar Focusmate (än så länge) ha skonats från sådana problem. Focusmates grundare Taylor Jacobson säger att de från dag ett prioriterat säkerhet och lärt sig från de bästa experterna om hur man bygger tillit och bra säkerhetsrutiner. Användare kan rapportera missbruk av tjänsten och stängs av om de bryter mot någon av tjänstens riktlinjer.

Focusmate är gratis att använda för upp till tre sessioner i veckan, för fem dollar i månaden får du obegränsad tillgång till tjänsten.

Två andra tips på hur du kan få bättre fokus på hemmakontoret – några metoder jag själv brukar ta till om jag vill komma in i mitt flow – är att lyssna på diverse typer of brus-ljud som t.ex. White Noise eller Nature Noise, samt att testa Pomodoro-tekniken.

Via Fast Company