Oftast när man hör talas om deepfakes så handlar det om att ett ansikte bytts ut i en bild eller i en video. Men hur många är det som funderat på om man kan göra samma sak med kartor?

Ars Technica skriver om en studie som publicerats av professor Bo Zhao vid University of Washington som handlar just om kartor som har manipulerats i syfte att vilseleda.

Bo Zhao har använt AI och maskininlärning för att förändra kartor över ett flertal städer, bl.a Seattle och Beijing. Byggnader har tagits bort, flyttats mellan städer och grönområden har lagts till.

Tekniken skulle kunna användas för att dölja arbetsläger, militära baser eller annat som man vill hålla dolt för omvärlden. Tekniken kan med andra ord vara ett verktyg för att påverka människors uppfattning om världen.

Än så länge är deepfakes relativt nytt och tekniken är inte så sofistikerad. Men utveckligen går fort framåt och det blir allt svårare att skilja verklighet från dikt.

För att bekämpa missbruk av deepfake-teknik kommer det behövas mjukvara som kan lära sig skilja en verklig bild från en manipulerad. Det här är också något som Bo Zhao har för avsikt att forska vidare om. Han påpekar dock att även om man avslöjar fuskbilder så kan de ändå spridas och påverka den som ser på dem.

Läs mer på Ars Technica