Tillägg till webbläsare används för en rad olika ändamål: Allt från att ta en skärmdump på en hel webbsida till att blockera irriterande annonser. Men ibland har tilläggen inneburit en säkerhetsrisk. Det är även omständligt att utveckla tillägg eftersom de olika webbläsarna hanterar dem på så olika vis.

Nu har de största leverantörerna av webbläsare, Apple, Google, Microsoft och Mozilla gått samman för att hitta en gemensam vision för utveckling av tillägg. Arbetet sker under namnet WebExtensions Community Group (WECG).

Det man vill uppnå är en gemensamma  grundfunktioner, gemensamma API:er och hantering av behörighet. Syftet är att öka både prestandan och säkerheten. Däremot är det inte frågan om att ha någon gemensam tilläggs-butik eller granskning av tillägg. Det kommer fortfarande hanteras av respektive företag.

Arbetet beskrivs här och kan även följas på gruppens GitHub.

Via feber.se