En ny lag som förbjuder sociala medieföretag från att stänga av politiker från mediernas plattformar har precis undertecknats av Floridas guvernör Ron DeSantis.

DeSantis och andra republikaner i Florida säger att den nya lagen kommer att skydda statliga och lokala kandidater. De sociala mediaföretag som inte följer lagen kan få böter på uppemot 250 000 amerikanska dollar om dagen om de blockar kandidater till statliga ämbeten från deras plattformar, eller 25 000 amerikanska dollar om dagen om de blockar kandidater till andra ämbeten.

Förespråkare för yttrandefrihet menar att lagen i sig är en överträdelse mot det första författningstillägget i den amerikanska grundlagen. The Electronic Frontier Foundation säger också att lagen liknar en lag från 1974 i Florida som tvingade nyhetsmedia att publicera repliker från kandidater som de kritiserat. Den lagen upphävdes senare av USAs högsta domstol.

Lagen är ett resultat av att Facebook, Twitter och andra sociala medieplattformar fortsätter att förbjuda USAs tidigare president – och Floridabon – Donald Trump från att använda deras plattformar.

Lagen är planerad att träda i kraft den 1 juli om inte den slås ned av domstol för att den bryter mot USAs grundlag och privata företags rätt att reglera sina egna plattformar.

Via Forbes