Amerikanska soldater positionerade i Europa verkar ha läckt känslig information via inlärningsappar såsom Chegg, Cram och Quizlet. Soldaterna har använt apparna för att memorera uppgifter om USAs kärnvapenlager i Europa. Informationen ska ha omfattat basernas positioner, hemliga koder, lösenord och andra känsliga uppgifter.

Eftersom soldaterna missat att göra övningarna privata och dessutom använt samma fotografier som på LinkedIn så har Bellingcat, en grupp oberoende undersökare, lyckats koppla ihop de berörda soldaterna med den känsliga informationen.

Bellingcats utredare Foeke Postma kontaktade USAs försvarsdepartement, NATO och USEUCOM (Förenta Staternas europeiska kommando) och varnade innan man publicerade avslöjandet. Informationen har därför förhoppningsvis inte kommit i orätta händer.

Via the Verge och Bellingcat