Nhost är en ny molntjänst för apputvecklare, grundat av svensken Johan Eliasson. Den är tänkt som en konkurrent till Firebase som ägs av Google. Nu har det tagit fart på allvar i och med att Nhost tagit in 25 miljoner kronor från bland annat grundarna av Github och Netlify.

Idén kläcktes för ett och ett halvt år sen. Och sex månader senare föll en viktig bit på plats när Johan träffade sin kompanjon Nuno Pato på en accelerator i Stockholm.

Under COVID har vi arbetat remote. Jag i Stockholm och Nuno från Azorerna. Vi jobbade hårt med att stabilisera plattformen, utveckla nya funktioner och prata med våra användare.

Johan i ett inlägg i gruppen Kodapor på Facebook.

Nhost är en typ av smart hostingtjänst som kallas BaaS – Backend as a Service. Tanken med en BaaS är att den ska ha allt som krävs för att sätta upp backend-delen av en app utan att någon utveckling krävs. Datalagring, användarhantering och annat finns på plats från start – det enda som behövs är konfiguration. Räcker det inte till kan man ofta skriva enkla molnfunktioner som anropas från klienten.

Firebase skapade den här marknaden för ett antal år sen och har gjort det möjligt för många utvecklare att ta fram produkter snabbt och billigt. Förutom Googles Firebase har även drakkollegorna Amazon och Microsoft liknande tjänster (AWS Amplify respektive Azure App Service). De amerikanska IT-jättarna är dominerande på området, så det är spännande att en svensk startup nu tagit upp kampen.

Förutom det skiljer sig Nhost från de andra genom att de har relationsdatabasen Postgres i botten, och genom att de använder GraphQL för att kommunicera med klienterna i realtid. Alltihop är dessutom open source, vilket ska göra kunderna fria att ta sin data och byta till en annan lösning när som helst.

En annan nystartad BaaS byggd på open source är Supabase. Kanske är AWS och de andra jättarna på väg att börja utmanas på allvar?

Läs mer på Venturebeat.