En studie gjord av Trinity College Dublin visar att Android-telefoner och iPhones delar vår data i genomsnitt var fjärde och en halv minut även när mobilen är i viloläge.

Studien visar att det inte finns några större skillnader mellan Apple och Google men att Google-telefoner samlar in större mängd av data (1 MB) jämförd med iPhones (52 KB). Den delade datan kan innehålla till exempel mobilens serienummer, MAC-adress och telefonnummer.

Mobilerna skickar även iväg information om andra telefoner i närheten vilket betyder att Apple och Google potentiellt sett kan spåra vilka personer du är nära, samt när och var.

I dagsläget kan användare inte välja bort datainsamlingen.

Läs mer om studien här.