Clubhouse är en ny sociala media-plattform som bygger på spontanpoddar, panelsamtal och drop-in konversationer. Till skillnad från Facebook, Instagram eller Twitter publiceras inga bilder eller texter utan det är samtalen och rösterna som är i fokus.

Som användare kan man både aktivt delta i eller bara lyssna på olika samtal. Samtalen görs i olika rum som är fokuserade på ett specifikt ämne. Användarna kan antingen skapa öppna ”rum” som andra kan gå med i eller privata rum enbart för sina vänner.

Genom att välja några intresseområden var det förvånansvärt lätt att hitta intressanta och relevanta rum och samtal. Vi lyssnade till exempel på ett samtal som handlade om utmattning och feminism. Upplevelsen var som att lyssna på en podcast men det som gjorde lyssnandet extra intressant var att allting hände i realtid.

Clubhouse har fått kritik för svårigheten att moderera innehållet vilket har lett till att vissa live-samtal har innehållit hate speech (hets mot folkgrupp). Som användare kan man blockera eller rapportera den skyldige men man kan inte lita på att varje live-samtal som pågår är reko.

Clubhouse är grundat av Rohan Seth och Paul Davison som tidigare jobbat på bland annat Google och Pinterest. För att kunna använda appen måste man antingen få en inbjudan från någon som redan använder Clubhouse, eller ställa sig på väntlistan. I dagsläget fungerar appen också enbart på iOS. Den 1 februari 2021 hade Clubhouse cirka 2 miljoner användare världen över.