Twitter fortsätter sin kamp mot desinformation med en ny satsning kallad ”Birdwatch”. Den nya metoden tar hjälp av oss användare för att granska Tweets. Idén är inte helt olik hur Wikipedia fungerar.

Omkring 1 000 Twitteranvändare har valts ut som granskare till att börja med. De kan markera Tweets de tror innehåller vilseledande information och lägga till anteckningar som ger dess innehåll kontext. Birdwatch-granskare kan också betygsätta andra deltagares anteckningar.

Kritiker tog till Twitter – var annars? – för att lyfta bristerna i systemet, bland annat påpekar de att Twitter utnyttjar gratisarbete och att de som granskar borde få betalt. Andra poängterar att Twitter redan florerar av trakasserier och desinformation och att en sådan här lösning bara flyttar in dessa åsikter i en ”fact check”-box.

Twitter använder sig sedan tidigare av bland annat varningsmarkörer och kontexthänvisningar på Tweets som misstänks sprida falsk information. Dessa har dock visat sig ha begränsad effekt eftersom de tillämpas för sent, när ett falskt eller missvisande påstående redan hunnit få fart.

På sikt vill Twitter utöka Birdwatch till omkring 100 000 granskare. Vill du  anmäla dig till att bli granskare kan du göra det här. Läs mer om hur Birdwatch fungerar här.

Via Fast Company