Luxemburg är ett litet land som är en känd destination för utländskt kapital. Ett av skälen är deras banksekretess och låga skatter som gör Luxemburg till ett skatteparadis. 2019 östes det in över 41,5 trillioner kronor i det lilla landet med knappt 650 000 invånare. Det är ett större belopp än motsvarande siffra i Storbritannien, Japan eller Tyskland.

Utländska aktörer startar alltså företag i Luxemburg i syfte att dölja sina tillgångar från myndigheterna. EU har under 2018 lyckats få Luxemburg att skapa en databas över ägarna. Databasen släpptes i mars 2019 men gick då inte att söka i med namn utan enbart företagsnamn eller registreringsnummer. Den person som är den egentliga förmånsinnehavaren kallas för UBO (ultimate beneficial owner) har alltså inte gått att spåra. Det har gjort databasen svårarbetad och vissa anser att det har gjorts avsiktligt för att skydda personerna bakom företagen.

Nu har den franska tidningen Le Monde lycktas komma åt innehållet i databasen i form av 3,3 miljoner dokument som omfattar över 140 000 företag. Tidningen har sedan delat med sig av uppgifterna till OCCRP som är ett konsortium som arbetar mot organiserad brottslighet och korruption. Tillsammans med tidningens journalister har man grävt fram och skrivit om bl.a bedragare, vapenhandlare och maffiamedlemmar. Dessa element gömmer sig alltså bakom tillsynes vanliga företag som precis har fått det lite svårare att hålla sig undan.

Vi ser fram mot en lång rad av avslöjanden den närmsta tiden kopplade till OpenLux-databasen.

Läs mer här